เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

ทางเรายินดีรับประกันสินค้าให้ถึง 3 ปี (สำหรับ order ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2022) เพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าเรามีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยทางเราจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ เมื่อมีความเสียหายดังนี้

 • ซิปแตก
 • กระดุมแม่เหล็กหลุด
 • หนังของกระเป๋าหลุดลอก หรือ มี การมีปัญหาของหนังที่ไม่ได้มาจากการใช้งานเอง
 • ความเสียหายต่างๆที่มาจากการผลิตจากโรงงาน

โดยลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า และ แจ้งชื่อและข้อมูลให้ตรงกับวันที่ท่านซื้อสินค้ากับ Venque Thailand

 

ทาง Venque Thailand จะไม่รับประกันสำหรับกรณีต่อไปนี้

 • การดัดแปลงตัวสินค้าจนเกิดความเสียหาย
 • การกระชากอย่างรุนแรง
 • ถูกของเหลวจนเสียหายความเสียหายจากอุบัติเหตุที่สุดวิสัย เช่น ถูกกรีด ไฟไหม้ ถูกสารเคมีทาง
 • การเสื่อมสภาพของใช้งานทั่วไป เช่น การเสื่อมสภาพของสายรองรับน้ำหนักของกระเป๋า
 • ความเสียหายจากความตั้งใจของผู้ใช้เอง
 • สินค้า promotion ตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

Venque Thailand ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกันการใช้งานผิดประเภท

** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทีมงานถือเป็นคำตัดสินสูงสุด **

 

ช่องทางการเคลมสินค้า

 

ในกรณีที่ทางเราตรวจเช็คแล้วผ่านเงื่อนไขในการเคลมสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้าที่ชำรุดกลับมาที่เรา หลังจากที่เราได้รับสินค้าและทำการยืนยันกลับไปยังลูกค้าแล้ว เราจะส่งสินค้าใหม่ไปให้ภายในไม่เกิน 7 วันทำการ (ในกรณีที่เรามีสินค้าพร้อมส่งในคลังสินค้า) ถ้าสินค้าชนิดนั้นไม่มีอยู่ในคลังสินค้า ทางเราจะแจ้งระยะเวลาในการได้สินค้าชิ้นใหม่เป็นกรณีไป ซึ่งทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งมาให้เรา

 

ในกรณีที่สินค้าที่ต้องการเคลมได้หยุดจำหน่าย หรือ หมดฤดูกาลไปแล้ว

ตามนโยบายของ Venque Thailand เราจะเปลี่ยนสินค้าใบใหม่ให้ในการเคลม ซึ่งในกรณีสินค้าที่ต้องการเคลมได้หยุดจำหน่าย หรือ หมดฤดูกาลไปแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกสินค้ารุ่นเดิม แต่คนละสีได้ (ในกรณีที่ยังมีสีอื่นๆ)

ในกรณีที่ ไม่มีสีอื่น เราจะให้ลูกค้าเลือกสินค้ารุ่นอื่นได้ ตามเงื่อนไขดังนี้
– ในกรณีที่สินค้าที่เลือกราคาสูงกว่าให้ลูกค้าจ่ายส่วนต่างสินค้า (ในกรณีที่ลูกค้าซื้อราคา promotion เราจะคำนวนส่วนลดให้)
– ในกรณีลูกค้าเลือกสินค้ารุ่นที่ราคาต่ำกว่า เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างราคาให้

‘ทาง Venque Thailand ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า’

ทางเรายินดีรับประกันสินค้าให้ถึง 3 ปีเพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าเรามีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยทางเราจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ เมื่อมีความเสียหายดังนี้

 • ซิปแตก
 • กระดุมแม่เหล็กหลุด
 • หนังของกระเป๋าหลุดลอก หรือ มี การมีปัญหาของหนังที่ไม่ได้มาจากการใช้งานเอง

ลูกค้าจำเป็นต้องแสดงข้อมูลหลักฐานการซือสินค้าไว้ ณ จุดซื้อสินค้าเพื่อสามารถรับการเคลมได้

 

ทาง Venque Thailand จะไม่รับประกันสำหรับกรณีต่อไปนี้

 • การดัดแปลงตัวสินค้าจนเกิดความเสียหาย
 • การกระชากอย่างรุนแรง
 • ถูกของเหลวจนเสียหายความเสียหายจากอุบัติเหตุที่สุดวิสัย เช่น ถูกกรีด ไฟไหม้ ถูกสารเคมีทาง
 • การเสื่อมสภาพของใช้งานทั่วไป เช่น การเสื่อมสภาพของสายรองรับน้ำหนักของกระเป๋า
 • ความเสียหายจากความตั้งใจของผู้ใช้เอง

Venque Thailand ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกันการใช้งานผิดประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทีมงาน

 

ช่องทางการเคลมสินค้า

 

ในกรณีที่สินค้าที่ต้องการเคลมได้หยุดจำหน่าย หรือ หมดฤดูกาลไปแล้ว

ตามนโยบายของ Venque Thailand เราจะเปลี่ยนสินค้าใบใหม่ให้ในการเคลม ซึ่งในกรณีสินค้าที่ต้องการเคลมได้หยุดจำหน่าย หรือ หมดฤดูกาลไปแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกสินค้ารุ่นเดิม แต่คนละสีได้ (ในกรณีที่ยังมีสีอื่นๆ)

ในกรณีที่ ไม่มีสีอื่น เราจะให้ลูกค้าเลือกสินค้ารุ่นอื่นได้ ตามเงื่อนไขดังนี้
– ในกรณีที่สินค้าที่เลือกราคาสูงกว่าให้ลูกค้าจ่ายส่วนต่างสินค้า (ในกรณีที่ลูกค้าซื้อราคา promotion เราจะคำนวนส่วนลดให้)
– ในกรณีลูกค้าเลือกสินค้ารุ่นที่ราคาต่ำกว่า เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างราคาให้

 

ทาง Venque Thailand ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่คุณไม่พอใจสินค้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เรายินดีเปลี่ยนหรือคืนค่าสินค้าให้ แต่จะสามารถทำได้โดย

 • ท่านต้องแจ้งให้เราทราบภายในวันที่มีผู้รับสินค้า
  • หากเป็นการรับสินค้าทางไปรษณีย์จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีผู้เช็นต์รับสินค้า
  • หากเป็นทางขนส่งเอกชนคุณต้องแจ้งหลังจากรับไม่เกิน 12 ชั่วโมง
 • สินค้าที่เปลี่ยนคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนกับตอนที่สินค้าถูกจัดส่ง และไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ถุงพลาสติกที่ใช้ห่อสินค้าต้องไม่ขาดและอยู่ในสภาพดี
 • โดยที่คุณต้องได้รับการยืนยันการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จึงจะเป็นการยืนยันในการคืน/เปลี่ยนสินค้า แล้วจากนั้นถึงสามารถส่งสินค้ากลับมาได้

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ผู้ซื้อจะต้องเป็นรู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า เช่น ค่าจัดส่งทั้งไปและกลับ และ ค่าธรรมเนียมที่ทาง Venque ถูกชาร์จ (ในกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนผ่านต่าง ธนาคาร)
 • ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนสินค้า จะสามารถเปลี่ยนสินค้าที่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าเท่านั้น เราจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่ราคาต่ำกว่า
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขาย
 • เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าสำหรับลูกค้าที่มาเลือกที่โชว์รูม เพราะ ท่านได้เลือกและเชคความเรียบร้อยแล้ว
 • ถ้าทางผู้ซื้อทำไม่ตรงเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในข้างต้น ทาง Venque Thailand ขอสงวนสิทธ์ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 

ทาง Venque Thailand ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TERMS OF SERVICE

—-

OVERVIEW

This website is operated by Venque Thailand. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to Venque Thailand. Venque Thailand offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

SECTION 1 – ONLINE STORE TERMS

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).

You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.

A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTION 2 – GENERAL CONDITIONS

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.

The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

SECTION 3 – ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.

This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

SECTION 4 – MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

Prices for our products are subject to change without notice.

We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.

We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

SECTION 5 – PRODUCTS OR SERVICES (if applicable)

Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.

We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor’s display of any color will be accurate.

We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.

We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 – ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

SECTION 7 – OPTIONAL TOOLS

We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.

Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).

We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

SECTION 8 – THIRD-PARTY LINKS

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.

Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.

We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party’s policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

SECTION 9 – USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, ‘comments’), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.

We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.

You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

SECTION 10 – PERSONAL INFORMATION

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

SECTION 11 – ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).

We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SECTION 12 – PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

SECTION 13 – DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided ‘as is’ and ‘as available’ for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall Venque Thailand, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 14 – INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless Venque Thailand and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 – SEVERABILITY

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

SECTION 16 – TERMINATION

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.

These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.

If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

SECTION 17 – ENTIRE AGREEMENT

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).

Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

SECTION 18 – GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of 77 Narathiwat2 Silom road Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand.

SECTION 19 – CHANGES TO TERMS OF SERVICE

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.

We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SECTION 20 – CONTACT INFORMATION

Questions about the Terms of Service should be sent to us at venquethailand@gmail.com.

YOTPO Review Tab