กติกาและรายละเอียดกิจกรรม

  • ลุ้นรับ ห้องพัก 1 คืน ที่ Veranda Resort มูลค่า 5,600 บาท 2 รางวัล (เมื่อซื้อสินค้า Venque มูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป)
  • ร่วมสนุกกับเราได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
  • ประกาศผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
  • ลูกค้าสามารถเลือกเข้า พัก Veranda ได้ทั้ง 3 สาขา (Hua Hin, Chiang Mai, Pattaya)
  • Voucher ที่พัก ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้แนบใบเสร็จการซื้อสินค้า สำหรับลูกค้าที่ซื้อหน้าร้าน
  • ลูกค้าที่สั่งซื้อ Online แจ้งเพียงหมายเลขคำสั่งซื้ออย่างเดียว
  • เงื่อนไข ต่างๆเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

 

YOTPO Review Tab