Our after sales service

ให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและการบริการของเราอย่างดีที่สุด เราจึงมอบการรับประกันสินค้า นานถึง 3 ปีนับจากวันสั่งซื้อ

โดยการกรอก code “repeat10” สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
หรือแจ้งบน inbox chat พร้อมชื่อ ข้อมูลที่สั่งซื้อ

* ขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมสินค้าที่ลดบนหน้าเว็บอยู่แล้วเกิน 30%

YOTPO Review Tab