5 เหตุผลที่ไม่ควรใช้กระเป๋าที่ถูกและไม่มีคุณภาพ 12, Jul, 18 – Posted in: Good to know fashion

1.ซื้อไปแล้วกลัวว่า สินค้าจะมีปัญหา ใช้ได้ไม่นาน

2.ใช้ไปแป็บเดียวเปื้อนฝุ่น โทรมง่าย

3.ใช้กระเป๋าไม่มีเอกลักษณ์ ก็กลายเป็นคนไม่มี style

4.ฝนตกของข้างในเปียก หรือ ต้องวิ่งหลบฝน แล้วตัว ก็ต้องกันกระเป๋าไปด้วย

5.การโดนกรีดกระเป๋าที่ต่างประเทศ

« Venque’s Belief
6 ข้อดี ของเป้ Venque เวลาเอาไปใช้ต่างประเทศ »