วิธีการชำระเงินแบบผ่อนชำระ

1. กดเลือกสินค้าในหน้า www.venquethailand.com/shop

2. เมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว กด view cart หรือ รูป ตะกร้าสินค้า และ กด Check Out

3. ในหน้า Check Out
ให้เลือกชำระเงิน โดย “2C2P Payment (ชำระแบบโอนเงิน, ผ่อน 0%, Counter Service)”

กดยอมรับ “I’ve read and accept the terms & condition”

เมื่อติ๊กแล้ว กด PLACE ORDER

** สินค้าผ่อนชำระต้องมีมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ตะกร้า **

4. ระบบจะนำไปอีกหน้า ให้ กด “Pay via 2C2P”

5. ระบบจะนำไปหน้า payment gateway ให้ลูกค้าเลือก tab Installment Payment จากนั้นเลือกบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ ชำระสินค้าแบบผ่อน

กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก continue payment เป็นอันเสร็จสิ้นการชำระเงินแบบผ่อน

    …

YOTPO Review Tab
Google adword track conversion